Εθνικό ΘέατροΕθνικό Θέατρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΘΕΤΕΣ

16.9.2020

Το ΝΠΙΔ «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ΠΔ 118/1997 (ΦΕΚ 106 τ. Α΄), με την οποία ρυθμίζονται οι προσλήψεις προσωπικού του Εθνικού Θεάτρου εντός των περιορισμών της περ. ββ΄ του άρθρου 24 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 1 του Ν. 2247/1994, το Ν. 2273/1994, (ΦΕΚ΄233 τ. Α΄ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 53 του Ν. 4415/2016, (ΦΕΚ΄159 τ. Α΄ ), και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ταξιθεσίας των θεατρικών σκηνών του (Κεντρική, Ν. Κούρκουλος, Ε. Παπαδάκη, Μ. Κοτοπούλη και Κ.Παξινού), σύμφωνα με τις ανάγκες του καλλιτεχνικού του προγραμματισμού κατά τη χρονική περίοδο από 01/09/2020 μέχρι 30/05/2021 καλεί όσους έχουν τα προσόντα ή μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ταξιθέτες/ελεγκτές εισόδου/υποδοχείς κοινού στις θεατρικές παραστάσεις - εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2020-2021, να υποβάλουν σχετική αίτηση για την κάλυψη έως 30 θέσεων. Η προσφορά των ανωτέρω υπηρεσιών αφορά στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του έτους 2020-2021.

Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Θεάτρου (www.n-t.gr) από την 17/9/2020 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι και την 23/09/2020 και ώρα 23:59 μ.μ.


Για την υποβολή της αίτησης επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα και συμπληρώστε την ειδική ηλεκτρονική φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΑΙΤΗΣΗ


To ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, εκ του λόγου ότι η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων, έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και την τελική αποδοχή αυτής.

Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από το ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, οδός Αγ.Κωνσταντίνου 22-24, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο 210-5288100 και 6949728318  κ. Βασιλάκη Θεοδώρα από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας.

Σε περίπτωση πρόσκλησης του υποψηφίου σε συνέντευξη, θα πρέπει να κατατεθούν: α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και β) τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προσόντων (σε ευκρινείς φωτοτυπίες των πρωτοτύπων).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλή γνώση αγγλικών, επίπεδο Β2, (επιθυμητή 2η ξένη γλώσσα), εμπειρία σε ανάλογη θέση, άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση του κοινού, υπευθυνότητα, ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού, δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες. Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η αμοιβή όσων επιλεγούν προς συνεργασία θα προκύπτει βάσει των ωρών απασχόλησής τους, όπως αυτή θα προσδιοριστεί από το ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4354/2015).
2. Οι ώρες απασχόλησης εκάστου/ης υπαλλήλου διαμορφώνονται βάσει του γενικού καλλιτεχνικού προγραμματισμού του ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, καθώς επίσης και των όποιων άλλων εκδηλώσεων ήθελε καλύψει το ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

Τελευταία ενημέρωση: 17/09/2020

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ What'sON

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση του περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας μας.
Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies.

Cookies