ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

  ΚΔΤΤΠΠΣ
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31

  Κατάθεση θεατρικών έργων - προτάσεων προς την ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ -1  Η Πειραματική Σκηνή -1 του Εθνικού Θεάτρου δέχεται προτάσεις για το ρεπερτόριο της περιόδου 2017-2018, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017.


  Η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνεται:

  1. Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση peiramatikiskini@n-t.gr
  Το θέμα του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τη φράση «Καλλιτεχνική πρόταση προς την Πειραματική Σκηνή -1 του Εθνικού Θεάτρου» και τον τίτλο της πρότασης.

  2. Με κούριερ ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
  Εθνικό Θέατρο, Φειδίου 5
  Υπ’ όψιν Πειραματικής Σκηνής -1


  Απαιτούμενο περιεχόμενο:

  Οι προτάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

  • Στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης και διεύθυνσης e-mail) του
  ατόμου / οργανισμού που καταθέτει την πρόταση.

  • Τίτλος και σύντομη περιγραφή της πρότασης και του περιεχομένου της.

  • Το κείμενο του έργου (εφ’ όσον πρόκειται για καινούριο θεατρικό έργο ή νέα μετάφραση), σε ένα αντίγραφο (εάν αποσταλεί ταχυδρομικά). Σε περίπτωση που η πρόταση συνδέεται με άλλου είδους πρωτογενές υλικό (μυθιστόρημα, ποίηση), πρέπει να συνυποβάλλεται το σχετικό υλικό, και, εφ’ όσον υπάρχει, η διασκευή του.

  • Το βιογραφικό του προτείνοντος και τα βιογραφικά συντελεστών (εφ’ όσον η πρόταση συνδέεται με συγκεκριμένους συνεργάτες)
  Σημειώσεις


  • Κείμενα, CD, DVD και άλλο υλικό που υποβάλλονται δεν επιστρέφονται

  • Το Εθνικό Θέατρο δεσμεύεται ότι δεν θα διανείμει ή κοινοποιήσει το υλικό της πρότασης προς οποιονδήποτε τρίτο.

  • Το Εθνικό Θέατρο θα ενημερώσει για την αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης μέσω email.